יובל שפרינגר

תפקיד נוכחי:

מנכ"ל אפקון בניה

תפקידים קודמים:

מהנדס ראשי דניה סיבוס
סמנכ"ל סולל בונה ,מנהל חטיבת הבניה

השכלה:

מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית BSC