ירון קריסי

תפקיד נוכחי:

מנכ"ל אפקון החזקות בע"מ מינואר 2018.

תפקידים קודמים:

מנכ"ל חברת שיכון ובינוי בע"מ, מנכ"ל סולל בונה בע"מ

השכלה:

מהנדס אזרחי מהטכניון