ישראל רייף

תפקיד נוכחי:

יו"ר אפקון החזקות בע"מ והחברות הבנות שלה, יו"ר ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, יו"ר א.ק.י אוטוקלאב בע"מ, יו"ר שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ

תפקידים קודמים:

מנכ"ל ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, מנכ"ל א.ק.י אוטוקלאב בע"מ, מנכ"ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך בע"מ