מרדכי-מוטי להב

תפקיד נוכחי:

מנכ"ל חטיבת הייצור- מפעלות אפקון-

תפקידים קודמים:

סמנכ"ל תפעול והנדסה- מפעלות אפקון

השכלה:

MSC הנדסת בטיחות – אוניברסיטת בן גוריון

BSC  מהנדס חשמל ומחשבים – אוניברסיטת בן גוריון