אפקון מוני מים

בקרת שוחות

בקרת שוחות

חברת אפקון משווקת ומתקינה לתאגידי המים מערכות אלחוטיות לניטור מפלס הביוב בשוחות העירוניות וכן ניטור לחצים בצנרת המים מערכת זו מדווחת על חשש לגלישות ביוב משוחות ביוב וכן על לחצים חריגים בצנרת המים.

המערכת מספקת פתרון מערכתי שלם וכוללת: חיישני בקרת מפלס ביוב בשוחות, חיישני לחץ מים, יחידת קצה RTU לאיסוף נתונים (אשר פועלים על ידי סוללה למשך לפחות 5 שנים) , ממסרים מוזנים באנרגיה סולארית, יחידות תקשורת אלחוטית, רכזת איסוף נתונים, ותוכנת בקרה ושליטה PULSE מתוצרת אפקון.

במחשב מרכז הבקרה תוצג תמונה גראפית דינאמית של מצב המפלסים בשוחות, מצב מכסי השוחות, לחצים בצנרת המים , גרפים וכמובן התראות על תקלות וחריגות. כל התראה במערכת כולל התראות חומרה המוגדרות מראש, ניתנות להעברה כהודעות SMS לתורנים ובעלי תפקידים.

יחידות הקצה המותקנות בשוחות הביוב ואף ואילו המותקנות בצנרת המים מופעלות ע"י סוללות, עובדה המהווה חיסכון ניכר בעלויות שכן אין צורך בפריסת קווי חשמל לשוחות ואו לצנרת המים. מערך התקשורת ויחידות ה-RTU פועלות על רשת אלחוטית בתדר ללא רישוי וללא עלות שימוש.

המערכת המודולרית מאפשרת הרחבה פשוטה של יחידות RTU למדידות נוספות. עם הוספת יחידת תקשורת חדשה לרשת, היא תתחבר באופן אוטומטי בתקשורת אלחוטית לרכזת איסוף הנתונים.

במקרה של תקלה תקשורת באחת היחידות, הרשת תמצא אוטומטית נתיב חליפי להעברת המידע  (Self-Healing). במקביל יועבר דיווח מתאים על התקלה למערכת הבקרה והשליטה.