אפקון גז

הקמת פרויקטי הסבה לגז טבעי

הקמת פרויקטי הסבה לגז טבעי

אפקון גז משמשת כקבלן ראשי בפרויקטי הסבות גז טבעי למגוון סוגי לקוחות. פרויקטים אלה משלבים את הסבת המבערים לדגמים דו או תלת דלקיים, אספקה והתקנה של מערכי גז יחד עם התאמה של שאר מערכות המכשור, הבקרה, גילוי גז וההתקנות החשמליות והמכאניות הנדרשות. כל הפעולות מתבצעות תוך שמירה על הסטנדרטים המחויבים בעבודה בסביבת הגז הטבעי וכן טיפול בקבלת אישורי הגזה מהרשויות, על פי התקינה והדירקטיבות המתאימות. פעילות ההסבות מתאימה הן למפעלים המחוברים ישירות לרשת ההולכה והן למפעלים ולצרכנים המחוברים לרשת החלוקה, כך שניתן להתאים פתרון לכל מפעל בהתאם לצרכיו.