אפקון מערכות חשמל

חוות רוח

חוות רוח

EPC(קבלן ראשי)ליזום, תכנון וביצוע של חוות לייצור אנרגיה באמצעות טורבינות רוח, כולל ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, ביסוס הטורבינות, רכישת הטורבינות מהיצרן בחו"ל והתקנתן, תשתיות חשמל, לוחות מ"ג, שנאים, מבנה תפעולי, כיבוי אש, ביטחון וכו', כולל הפעלה ואחזקה ל 20 שנה.