מפעלות אפקון

לוחות מתנעים מתח בניים

לוחות מתנעים מתח בניים

תכנון וייצור לוחות מתנעים עד 12 ק"ו מתח מדגם UNISAFE MCC על פי הסכם ידע בלעדי עם חברת ABB.