אפקון בניה

מעבדות ובתי חולים

מעבדות ובתי חולים

מעבדות ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, חדרים נקיים, מרפאות חרום, מעבדות ירי ועוד.