אפקון בקרת מבנה

מערכת בקרת מבנה

מערכת בקרת מבנה

אפקון מייצגת, משווקת ומתקינה בישראל את הציוד והמערכות של חברת T.A.C בתחום בקרת מבנים.

המערכת מציע פתרון כולל לפיקוד, שליטה ובקרה על מגוןן מערכות במבנה, כדוגמת: מערכות מיזוג אוויר לשם התייעלות אנרגטית, שליטה על מערכות החשמל בבנין, קבלת מידע על צריכת החשמל והפקת דוחות, שליטה על התאורה במבנה באמצעות סנסורים או קביעת לוחות זמנים, שליטה ובקרה על מערכות אינסטלציה, גנרטורים, חדרי מכונות ולוחות חשמל ועוד.

 מערכת בקרת המבנה (DDC ) הינה אוטומטית, מודולרית ומיועדת ומותאמות במיוחד, הן ברמת התכנה והן החומרה, לבקרת מבנה.

מחשב השליטה קורא באופן קבוע נתונים שונים מהבקרים ומהסנסורים המותקנים ברחבי המבנה, מזהה את מצבי הפעולה השונים ומבצע פעולות בקרה שונות כמו הפעלות, כיבויים, התרעות וכדומה, בהתאם להגדרות בתוכנת הבקרה ולתרחישים קבועים מראש.

המערכת מכילה בסיס נתונים ליישומים כולל לוחות זמנים, פונקציות (מתמטיות, לוגיות ובקרה) והתוכנה המותקנת מאפשרת הרצה במקביל של מספר יישומי בקרה, תוך התממשקות ושיתוף מידע בין היישומים השונים.