תיבא

מערכת זיהוי לוחית רישוי אוטומטית (LPR-30)

מערכת זיהוי לוחית רישוי אוטומטית (LPR-30)

מערכת זיהוי לוחית רישוי אוטומטית הינה חלק אינטגרלי ממערכת בקרת החניון והינה ערך מוסף משמעותי בכך שהיא מספקת מידע קריטי ונתונים בזמן אמת הנדרשים לצורכי זיהוי, חיוב ובקרת כניסה של לקוחות מזדמנים ומנויי החניון.

מצלמת ה- (License Plate Recognition) LPRהינה מצלמה חכמה המתוכננת לפעול בתנאי חוץ או סביבה מקורה, המאפיינים נתיבי כניסה ויציאה בחניון. מערכת ה-LPR מצלמת, מזהה ומעבדת את התמונה ומעבירה את מספר הרכב למערכת בקרת החנייה לצורך שימוש בנתונים בזמן אמת.

בעת הכניסה לחניון וצילום מספר הרכב, מערכת החנייה "מצמידה" את הנתונים אל נתוני הלקוח: מזדמן, מנוי או אורח מוזמן. מרגע הכניסה ועד לעזיבת החניון תבצע המערכת חישובי חיוב אוטומטיים, תאפשר כניסה ויציאה ותשלח התראות לבקרת החניון על רכבים אשר הינם ברשימת המותרים או החסומים לכניסה.

כל הנתונים נשמרים במערכת וניתנים לשליפה בכל עת לצורך בקרה והנפקת דוחות.