אפקון בניה

פרויקטים ביטחוניים

פרויקטים ביטחוניים

לחברה ולאנשיה סיווגים ביטחוניים גבוהים לטובת ביצוע פרויקטים של – הקמת בסיסים צבאים, מתקנים רגישים על ותת קרקעיים, בונקרים ועוד.