אפקון מערכות חשמל

פרויקטים בתחום מתח גבוה- תשתיות חשמל, מיכשור ולוחות חשמל

פרויקטים בתחום מתח גבוה- תשתיות חשמל, מיכשור ולוחות חשמל

ביצוע פרויקטים בתחום המ"ג כולל חיבור לחח"י, לוחות מ"ג הכוללים הגנות ייעודיות, תחנות השנאה, שנאים, כבלי מ"ג, עמודי חשמל, חפירות ותשתיות.