אפקון מערכות חשמל

פרויקטים בתחום מתח נמוך- תשתיות חשמל, מיכשור ולוחות חשמל

פרויקטים בתחום מתח נמוך- תשתיות חשמל, מיכשור ולוחות חשמל

ביצוע פרויקטים בתחום המ"נ כולל ייצור התקנה וחיבור של לוחות מ"נ עד 6,300 אמפר, לוחות כח, חלוקה והזנות למנועים, תשתיות חשמל, מערכות במתח נמון ומתח נמוך מאוד. בדיקה, כיול, חיבור והפעלה של מערכות מכשור, לוחות ואביזרי קצה.