אפקון מערכות חשמל

פרויקטים בתחום מתח עליון והקמת תחנות משנה

פרויקטים בתחום מתח עליון והקמת תחנות משנה

ביצוע פרויקטים בתחום הקמה של תחנות משנה במתח עליון 161kV כולל התקנת תשתיות חשמל, סולמות, תעלות, לוחות חשמל מ"ג, מ"נ, בקרה, מערכות מכשור ועוד.