אפקון בניה

פרויקטים לתעשית האנרגיה

פרויקטים לתעשית האנרגיה

הקמת תחנות כח, תחנות משנה, מבני אנרגיה, מבני בקרה וחשמל, PRMS (תחנת הפחתת לחץ ומדידה לגז), מבני אחסנה ותפעול.