אפקון גז

תחזוקת מתקני ומערכות גז טבעי

תחזוקת מתקני ומערכות גז טבעי

מחלקת השירות והתחזוקה של אפקון גז מטפלת בכל התחנות אשר הוקמו במפעלי תשלובת כי"ל. בנוסף, לחברה בלעדיות בתחזוקה וטיפול ברכיבים העיקריים (רגולטורים ומונים) במתקני נתג"ז ויחד עם הנסיון במערכות CNG (דחיסה ופריקה) ומתקני אודוריזציה, נמצאת מחלקת השירות של החברה בחוד החנית של פרויקטי הגז במדינת ישראל. לכל העובדים במחלקה הסמכת DVGW (מכון התקנים הגרמני) והסמכות לטיפול ברגולטורים וברזי בטחון RMG.