מפעלות אפקון

תחנות יבילות

תחנות יבילות

תכנון וייצור תחנות השנאה יבילות מתח 36\0.4 ק"ו 630-2,500 אמפר במבנה מתכתי מבודד על פי נתונים טכניים שמאופיינים יחד עם הלקוח והמותאמים לדרישותיו. המבנים שבנויים על פי סטנדרט חברת החשמל ומאושרים על ידה, מסופקים ללקוח לאחר בדיקות חשמליות ומכניות המתבצעות במפעל החברה בבאר שבע והם מותאמים להתקנה מהירה בשטח, ללא צורך בהכנה מיוחדת.