אפקון מערכות חשמל

תשתיות חשמל עבור מתח עליון, גבוה ונמוך

תשתיות חשמל עבור מתח עליון, גבוה ונמוך

תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום של תשתיות חשמל במתקני חשמל בתעשייה ובשוק המסחרי בתחום המתח העליון,  הגבוה והנמוך. אספקה והתקנה של לוחות מ"ג, שנאים, לוחות מ"נ, סולמות, כבלים, תאורה וכו'.