אפקון תוכנה

Pulse Historian

Pulse Historian

מערכת לאיסוף ועיבוד נתוני זמן אמת/הסטוריים מבוססת SQL המסוגלת לעבד כמויות גדולות של מידע בקצבים גבוהים ביותר. המערכת כוללת כלי ניהול חדש בצד ה Client המאפשר אפיון מלא של מסד הנתונים בצורה דינאמית.

 

התוכנה כוללת:

 • איסוף מכל מקור מידע פנימי הקיים ב-Pulse או מידע ממקורות חיצוניים, איסוף ע"פ תכולה וקריטריונים מוגדרים מראש לקביעת קצב (ברזולוציה של מילי שניות) וכמות המידע הנאסף.
 • תמיכה בתכונות מערכת BI – Business Intelligent, יכולת עיבוד המידע הנדגם ולבצע פונקציות (ממוצע משוקלל, חישוב ערך גבוה/נמוך בתחום זמן כלשהו וכו') בטרם ירשם בפועל לבסיס הנתונים
 • הצגה גרפית והפקת דוחות, אפשרות להצגת המידע הנאסף כ-Historical Trends
 • והפקת דוחות ע"י ה-Supreme Report או כל מחולל דוחות צד ג'
 • המרת הסטוריה במבנה בינרי (HIS) לבסיסי נתונים, יכולת להשבחת המידע ההסטורי ממבנה נתונים בינרי וייעודי, למבנה נתונים סטנדרטי ופתוח ע"ג בסיס נתונים
 • דגימה ורישום מידע בזמן אמת במהירות רבה(פעם ב 10MS)
 • איסוף למבנה נתונים המוכתב ע"פ דרישות לקוח.
 • יכולת איסוף על תגים מורכבים – Expressions
 • יכולת איסוף ע"פ קריטריונים מורכבים (Triggers), תלויי בסיס זמן, אירוע ועוד…
 • הצגת הנתונים/דוחות בכלים מובנים ב Pulse בעזרת: Pulse Table, Data-Sheet
 • הצגת הנתונים/דוחות בכלים חיצוניים,כגון: Cristal-Reports, Excel עוד…
 • מערכת לאיסוף מידע ועיבוד נתונים בזמן אמת במסד נתונים רלציוני.
 • דגימה ורישום מידע בזמן אמת בקצבים גבוהים של 10000 רשומות בשניה (תלוי חומרה)
 • הצגת הנתונים בעזרת Historical Trend Graph
 • יכולת איסוף על תגים מורכבים – Expressions
 • יכולת איסוף ע"פ קריטריונים מורכבים כגון: (Any Change, Dad Band)