אפקון בניה

DATA CENTERS ומבנים ממוגנים

חוות שרתים/DATA CENTERS ומבנים ממוגנים

הקמת חוות שרתים ברמת שרידות ויתירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר. מיגון נגד איומים בליסטיים, דוא"מ EMP ואיומים כימיים, ביולוגיים, רדיואקטיביים וגרעיניים CBRN.