מערכת בקרת מבנה

אפקון מייצגת, משווקת ומתקינה בישראל את הציוד והמערכות של חברת T.A.C בתחום בקרת מבנים. המערכת מציע פתרון כולל לפיקוד, שליטה ובקרה על מגוןן מערכות במבנה, כדוגמת: מערכות מיזוג אוויר לשם התייעלות אנרגטית, שליטה על מערכות החשמל בבנין, קבלת מידע על צריכת החשמל והפקת דוחות, שליטה על התאורה במבנה באמצעות סנסורים או קביעת לוחות זמנים, שליטה קרא עוד