פרויקטים בתחום מתח נמוך- תשתיות חשמל, מיכשור ולוחות חשמל

ביצוע פרויקטים בתחום המ"נ כולל ייצור התקנה וחיבור של לוחות מ"נ עד 6,300 אמפר, לוחות כח, חלוקה והזנות למנועים, תשתיות חשמל, מערכות במתח נמון ומתח נמוך מאוד. בדיקה, כיול, חיבור והפעלה של מערכות מכשור, לוחות ואביזרי קצה.

פרויקטים בתחום מתח גבוה- תשתיות חשמל, מיכשור ולוחות חשמל

ביצוע פרויקטים בתחום המ"ג כולל חיבור לחח"י, לוחות מ"ג הכוללים הגנות ייעודיות, תחנות השנאה, שנאים, כבלי מ"ג, עמודי חשמל, חפירות ותשתיות.

פרויקטים בתחום מתח עליון והקמת תחנות משנה

ביצוע פרויקטים בתחום הקמה של תחנות משנה במתח עליון 161kV כולל התקנת תשתיות חשמל, סולמות, תעלות, לוחות חשמל מ"ג, מ"נ, בקרה, מערכות מכשור ועוד.

מערכות פסי צבירה למתחים שונים

תכנון, אספקה והתקנת מערכות פסי צבירה במתח נמוך ובמתח גבוה להעברת אנרגיה ולחלוקה לצרכנים, לחיבור בין שנאים ללוחות ובין לוחות בבניינים רבי קומות. חיבור גנראטורים, טורבינות, חלוקה למכונות במפעלי הייטק ולמערכות Data Center.

חוות רוח

EPC(קבלן ראשי)ליזום, תכנון וביצוע של חוות לייצור אנרגיה באמצעות טורבינות רוח, כולל ביצוע עבודות הנדסה אזרחית, ביסוס הטורבינות, רכישת הטורבינות מהיצרן בחו"ל והתקנתן, תשתיות חשמל, לוחות מ"ג, שנאים, מבנה תפעולי, כיבוי אש, ביטחון וכו', כולל הפעלה ואחזקה ל 20 שנה.

חוות סולאריות

EPC(קבלן ראשי)לתכנון וביצוע של פרויקטים בתחום הקמת חוות סולאריות בהספקים ומתחים שונים, כולל עבודות הנדסה אזרחית, גדרות בטיחות, מצלמות, לוחות מ"נ, מ"ג, שנאים, פאנלים סולארים ממירים וכו', משלב התכנון ועד לשלב החיבור לרשת החשמל, כולל הפעלה, מסירה ואחזקה.

תשתיות חשמל עבור מתח עליון, גבוה ונמוך

תכנון וביצוע של פרויקטים בתחום של תשתיות חשמל במתקני חשמל בתעשייה ובשוק המסחרי בתחום המתח העליון,  הגבוה והנמוך. אספקה והתקנה של לוחות מ"ג, שנאים, לוחות מ"נ, סולמות, כבלים, תאורה וכו'.