אפקון מערכות חשמל

בניין H - אתר מרכבים פתח תקוה

  • לקןח דרבן השקעות בע"מ – מקבוצת פישמן
  • מיקום בניין H מרכבים פתח תקוה

ביצוע פרויקט במבנה משרדים ומעבדות בן 8 קומות עבור משרד הביטחון כולל התקנת לוחות חלוקה4KV .0, לוחות חשמל קומתיים, שדות בלתי חיוני/חיוני, UPS , מתקני מאור וכח. חשמל חיוני ותקשורת אדומה, חדרי שרתים ולוחות חשמל.