אפקון מערכות חשמל

הרחבת תחנת הכוח בנשר רמלה

  • לקוח משאב – נשר רמלה
  • מיקום מפעל נשר רמלה
  • ביצוע תוספת 2 טורבינות גז לטורבינת גז קיימת בהספקMVA 55 כולל.
  • טורבינת גז נוספת בהספקMVA 55 וטורבינה קיטורית בהספקMVA 40.
  • עבודות נלוות לטורבינות, מתקני מתח גבוה ברמות מתח KV22 ו- KV3.3, לוחות חלוקה מתח נמוך KV0.4 ולוחות הגנות. מכשור פיקוד ובקרה לכל התחנה ומתקני מאור וכח.