אפקון מערכות חשמל

ירושלים של כסף-רד בינת

  • לקוח יניב הנדסה / רד בינת
  • היקף כספי מליוני ש"ח
  • ירושלים הר החוצבים ירושלים

ביצוע חוות שרתים בגודל 1600 מ"ר המוזנת משתי מערכות פסי צבירה.

מקורות המתח – מרכז אנרגיה עם 2 שנאים KVA1600 2 גנרטורים בהספק KVA1700, 2 מערכות UPS בהספק KVA1100 , הולכה באמצעות פסי צבירה וכבלים, הזנות כפולות ללוח מיזוג אוויר בגג, מתקני מאור כח, גילוי אש, תאורה מבוקרת בחוות השרתים והזנות ליחידות מ"א.